Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Býšť 133, 533 22 Býšť 
Tel.: 466 989 234
E-mail: obec@byst.cz
Holubova 1, 534 14 Holice
Tel.: 466 741 211
E-mail: holice@mestoholice.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru - Ing. Vlastimil Zrůst 
Tel.: 466 741 260, mob.: 603 101 253
E-mail: zrust@mestoholice.cz

Vodoprávní úřad
Božena Křemenáková
Tel.: 466 741 262
E-mail: kremenakova@mestoholice.cz
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
Tel.: 466 026 111
E-mail: posta@pardubickykraj.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru - Ing. Martin Vlasák
Tel.: 466 026 350
E-mail: martin.vlasak@pardubickykraj.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení - Ing. Blanka Škařupová
Tel.: 466 026 425
E-mail: blanka.skarupova@pardubickykraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra