Hladinoměry - Býšť

Býšť (Býšťský potok)

Hlásný profil kat. C je umístěn na vyústění zatrubněné části Býšťského potoka na k. ú. Býšť - p. č. 1475/1, kde dochází velmi často k rozlivu a následnému zaplavení území. Profil monitoruje a přijímá zprávy o výšce hladiny hlídková služba obce. Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS zpráv a vodočetnou latí. Provozovatelem hladinoměru je obec Býšť.