Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Býšť a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Závod:
Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice

Tel.: 466 868 211
E-mail: labe-z2@pla.cz

Přímý výkon správy toku: 
Provozní středisko Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Vedoucí provozu - Bc. Karel Koudela
Tel.: 66 868 240
E-mail: koudelak@pla.cz

Úsekový technik:

Milan Janovský
Tel.: 466 868 248, mob.: 721 622 297
E-mail: janovskym@pla.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány veškeré vodní toky, které na území obce Býšť spadají do působnosti Povodí Labe, státní podnik. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Bohumilečský potok 10185428 1-03-01-0220-0-00
Bezejmenný tok 10172160 1-03-01-0220-0-00
Bezejmenný tok 10172165 1-03-01-0220-0-00
Bezejmenný tok 10172157 1-03-01-0220-0-00
Bezejmenný tok 14000642 1-03-01-0290-0-00

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Tel.: 956 953 111
E-mail: st953@lesycr.cz
Vedoucí ST - Ing. Zbyněk Morkus
Tel.: 956 953 201, mob.: 602 773 445
E-mail: zbynek.morkus@lesycr.cz

Rajon 305 - příslušný správce VT na území obce:
Jiří Marek
Tel.: 956 953 405, mob.: 725 257 513
E-mail: jiri.marek@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Býšť, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Brodecký potok 10172250 1-03-01-0280-0-00
Stříbrný potok 10101105 1-02-03-0620-0-00
Bělečský potok 10100498 1-02-03-0630-0-00
Lesní potok 10171932 1-02-03-0640-0-00
Biřička 10101201 1-03-01-0120-0-00
Býšťský potok 10172264 1-03-01-0280-0-00
LP Bohumilečského potoka č. 1 10172156 1-03-01-0220-0-00
PP č. 2 č. 3 10172162 1-03-01-0220-0-00
Bezejmenný tok 10171930 1-02-03-0630-0-00
LP Stříbrného potoka na k. 252,0 č. 2 10171913 1-02-03-0620-0-00
Bezejmenný tok 10172054 1-03-01-0120-0-00
PP Brodeckého pot. č. 1 č. 2 10172266 1-03-01-0280-0-00
LP Lesního potoka č. 3 10171935 1-02-03-0640-0-00
LP Bělečského potoka u hájovny Kindlovka č. 1 10171928 1-02-03-0630-0-00

 

  • Vodní toky bez určení správcovství

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km, které nemají na území obce Býšť stanoveného správce. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
HMZ 10172173 10172173 1-03-01-0220-0-00
HMZ 10171917 10171917 1-02-03-0620-0-00
HMZ 10172276 10172276 1-03-01-0290-0-00
HMZ 10172263 10172263 1-03-01-0280-0-00
HMZ 10171931 10171931 1-02-03-0630-0-00