Charakteristika zájmového území

Obec Čelechovice se rozkládá ve vzdálenosti cca 8 km severozápadním směrem od města Přerova, a nachází se v Olomouckém kraji, v okrese Přerov. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž město Přerov. K 31. 12. 2014 bylo v obci evidováno 116 obyvatel. Velikost obce činí 21,3 km2, z toho cca 92 % tvoří zemědělská půda, 0,5 % lesy, 1,5 % zastavěné plochy, 0,5 % vodní plochy a 6 % ostatní plochy. V obci se nachází knihovna a hřiště. Také zde najdeme kapli sv. Antonína.

Geomorfologicky náleží zájmové území do Krkonošsko-jesenické soustavy, Jesenické podsoustavy celku Nízký Jeseník, podcelku Tršická pahorkatina a okrsku Přáslavická pahorkatina. Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá celé území obce do teplé oblasti T2.

Obec Čelechovice na leteckém snímku