Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

 

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Funkce Jméno Adresa Telefon
Předseda David Šimoník Čelechovice 46 581 746 003
Člen Petr Šimoník Čelechovice 7  

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Funkce Jméno Adresa Telefon
Předseda David Šimoník Čelechovice 46 581 746 003
Člen Petr Šimoník Čelechovice 7  

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Kontaktní osoba Adresa
TATRA 805, čerpadlo PS-12 SDH Čelechovice Šimoník David Čelechovice 38
3 x traktor Prostředky soukromých zemědělců    

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Čelechovice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Ubytovací kapacita
Obecní úřad místo ubytování/shromáždění Čelechovice 38 David Šimoník