Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, státní podnik
Správce:
Povodí Moravy, státní podnik, Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Přímý výkon správy toku:
Provoz Přerov, ul. 9. května 3123/109, 750 02 Přerov
Vodní tok Kopřivnice
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-129
ID toku: 10192273

 

  • Vodní toky ve správě vlastníků HOZ
Vodní tok *Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-129
ID toku: 10187198