Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Čelechovice 38, 751 03 Brodek u Přerova
Tel.: 581 746 003 (16,00 - 18,00 hod.), pouze v pondělí 602 514 387
Fax: 581 746 003
E-mail: obec@celechovice.cz
Bratrská 34, dvorní trakt, 750 11 Přerov
Tel: 581 268 232
E-mail: pavel.julis@prerov.eu
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc
Tel.: 585 508 630
E-mail: v.kubisova@kr-olomoucky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra