Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Čelechovice 38, 751 03 Brodek u Přerova
Tel.: 581 746 003, 602 514 387
Fax: 581 746 003
E-mail: obec@celechovice.cz
Šířava 25, 750 02 Přerov
Tel.: 581 268 111, 950 781 018
Fax: 581 268 279
E-mail: posta@prerov.eu, stab.prerov@izsol.cz
Jeremenkova 1191, 779 11 Olomouc
Tel.: 585 508 111
Fax: 585 508 813
E-mail: posta@kr-olomouc.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.