Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce v obci
Zdeněk Veselý starosta
Mgr. Jan Hájek místostarosta
Šťáva Blažej velitel JSDH

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce v obci Adresa
Šťáva Blažej velitel JSDH Černín 71
Jiří Veselý  velitel družstva Jevišovice 443 602 548 894

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Kontaktní osoba

- Ford Tranzit DA L1Z
- 2 x kalové čerpado,
- Elektrocentrála

- PPS12

- 2x motorová pila

 

JSDH Šťáva Blažej

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Černín

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Kapacita
Obecní úřad Místo shromáždění, ubytování  Černín 49  Zdeněk Veselý  50
Kulturní dům Místo shromáždění, ubytování  Černín 35  Zdeněk Veselý

 60