Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Černín a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p.
Dřevařská 11, 602 00 Brno
Tel.: 541 637 111, 541 211 403
Email: info@pmo.cz
 
Závod Dyje
Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Tel.: 541 637 602
Email: sekretariatzd@pmo.cz
 
Přímý výkon správy toku:
Provoz Znojmo
Klapkova 3103/102, 671 81 Znojmo
Tel.: 515 300 550
Email: provozznojmo@pmo.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Černín, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Jevišovka
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-03-017, 4-14-03-019
ID toku: 10100035

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-03-019
ID toku: 10197296

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-03-017
ID toku: 10186846

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Tel.: 956 999 111
Email: lesycr@lesycr.cz
 
Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Dyje
Jezuitská 13, 602 00 Brno
Zbyněk Oliva
Tel.: 724 623 902
Email: zbynek.oliva@lesycr.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Slatinský potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-03-016
ID toku: 10200196

 

Vodní tok Kroužský potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-03-018
ID toku: 10203399

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-03-018
ID toku: 10186613

 

Vodní tok LP Kroužského potoka v km 1,8
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-03-018
ID toku: 10195280

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-03-017
ID toku: 10193628