Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Zdeněk Veselý (starosta)
č.p. 49, 671 53 Jevišovice
Tel.:  607231331
E-mail: cernin@atlas.cz
Odbor životního prostředí - Ing. Jana Stará
nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo
Tel.: 515 216 420
Fax: 515 216 446
E-mail: jana.stara@muznojmo.cz
 
Oddělení vodoprávní - Ing. Antonín Alexa
Tel: 515 216 415
E-mail: antonin.alexa@muznojmo.cz
Odbor životního prostředí
Ing. Havíř František
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
Tel.: 541 651 571
E-mail: frantisek.havir@kr-jihomoravsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra