Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce

Mobil

Miroslav Bílek starosta

777 563 233

Josef Zdařil místostarosta

737 420 198

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce
Martin Zbořil SDH/zast.
Zdeněk Voldán SDH/zast

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Vlastník Typ techniky Počet Kontaktní osoba
Zemědělské družstvo zemědělská technika - Jaromír Klimeš
JPO Autobus SOR 9,5 1 Martin Zbořil
JPO VW Transporter 1 Martin Zbořil

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Doloplazy

Místo Adresa Kontaktní osoba Ubytovací kapacita
Kulturní dům Doloplazy 41, 783 56 Doloplazy Bc. Josef Zdařil 100

 

Nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Smíšené zboží Lexová Doloplazy 38  Hana Lexová  603868908

 

Nouzové zásobování pitnou vodou 

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon Forma

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s

Tovární 41, 779 00 Olomouc  Ing. Jakub Štěpánek  606 793 945 cisterna