Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce Telefon
Josef Zdařil starosta 585 356 056
Petr Gába místostarosta -

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce Telefon
Martin Zbořil SDH/zast. -
Lukáš Zdařil SDH/zast -

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Vlastník Typ techniky Počet Kontaktní osoba
Zemědělské družstvo zemědělská technika - Jaromír Klimeš
JPO Autobus SOR 9,5 1 Martin Zbořil
JPO VW Transporter 1 Martin Zbořil

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Doloplazy

Místo Adresa Kontaktní osoba Ubytovací kapacita
Kulturní dům Doloplazy 41, 783 56 Doloplazy Bc. Josef Zdařil 100

 

Nouzové zásobování potravinami

  • Smíšené zboží Lexová - Doloplazy 38
  • Smíšené zboží Kováčková-Pazdera - Doloplazy 305

Nouzové zásobování pitnou vodou 

  • Náhradní zdroj pitné vody - Středomoravská vodárenská, a. s. Olomouc, kontakt: 585 536 380; 724 280 122