Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Doloplazy

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Doloplazy a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnějším vodním tokem v území je Týnečka.

Týnečka

Pramení u Doloplaz ve výšce 320 m n. m., ústí do Morávky u Tážal v 207 m n. m., plocha povodí je 42,8 km2, jeho délka je 13,4 km a průměrný průtok u ústí činí 0,14 m3·s-1.

Vodní toky na území obce Doloplazy

 

Základní údaje o vodních nádržích na území obce Doloplazy

Přehled vodních nádrží na území obce Doloplazy naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Doloplazy se nachází tři vodní nádrže, které ovšem nemají vliv na povodňovou situaci v obci.