Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Doloplazy 82, 783 56 Doloplazy
Tel.: 585 356 056, 602 335 411
E-mail: starosta@doloplazy.cz
Horní náměstí – radnice 583/1, 779 11 Olomouc
Tel: 602 718 660
E-mail: odb.ochrany@olomouc.eu
Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc
Tel.: 585 508 111
Fax: 585 508 813
E-mail:
posta@kr-olomoucky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.