Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, přívalovými povodněmi, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce Dolany je při povodni ohrožováno 73 budov, které trvale obývá 177 obyvatel, z toho 19 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, důchodci). Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »

Při zvláštní povodni je ve správním území obce Dolany ohroženo dalších 82 budov a 243 obyvatel. »
Ohrožené objekty na území obce Dolany - agregované

Ohrožující objekty

Na území obce Dolany se nachází dva ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). Jedná se o Dolanský mlýn a zemědělský objekt. »
Ohrožující objekty na území obce Dolany
Kontaminovaná místa na území obce Dolany

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Dolany.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Dolany u předsedy povodňové komise obce.