POVODŇOVÝ PLÁN obce Dolany

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR013500/2017; ze dne 03. 04. 2017
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 14772/2017-323; ze dne 16. 03. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí
Č. j.: ŽP/5979/17/Se; ze dne 26. 07. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 20. 12. 2022
offline verze 20. 12. 2022
digitalizovaná verze 20. 12. 2022
databáze POVIS 20. 12. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i