Srážkoměry - Dolany

Dolany - Doubrava

Srážkoměrná stanice se nachází na vrchu Doubrava v západní části katastru.

Dolany - Svrčovec

Srážkoměrná stanice je umístěna přímo v intravilánu části obce Svrčovec na střeše hasičské zbrojnice. Srážkoměr je umístěn tak, aby nic v okolí neovlivňovalo naměřené hodnoty.

Chudenice (S_183)

Srážkoměrná stanice Chudenice S_183

Provozovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje

Srážkoměr je umístěn na Úřadu městyse Chudenice.

Mezholezy (S_194)

Srážkoměrná stanice Mezholezy S_194

Provozovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje