Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Dolany 188, 339 01 Klatovy
Tel.: 376 313 620, 376 323 620
E-mail: obec.dolany@worldonline.cz
nám. Míru 62,339 01 Klatovy
Tel: 376 347 353
E-mail: lihosek@mukt.cz
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Tel.: 377 195 332
E-mail: martin.plihal@plzensky-kraj.cz
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.