Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Fryšták a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Závod Střední Morava
Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště

Přímý výkon správy toku:
Provoz Zlín, Tečovská 1109, 763 02 Zlín

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Fryšták, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Fryštácký potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-032, 4-13-01-028, 4-13-01-026
ID toku: 10100525

 

Vodní tok Židelná
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-045
ID toku: 10197449

 

Vodní tok Lukovský potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-031
ID toku: 10191601

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-031
ID toku: 10188613

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-031
ID toku: 10192864

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-028
ID toku: 10206012

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-031
ID toku: 10188185

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-031
ID toku: 10193067
  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s .p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, Vsetín, 755 01

Příslušný správce VT na území města:
Ing. Mário Vaniak
Tel.: 724 501 134
E-mail: mario.vaniak@lesycr.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Fryšták, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Racková
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-044
ID toku: 10200098

 

Vodní tok Hornoveský p. (od Horní Vsi)
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-027
ID toku: 10204114

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-026
ID toku: 10189110

 

Vodní tok PP Bělovodského potoka č. 3
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-030
ID toku: 10202914

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-027
ID toku: 10206577

 

Vodní tok PP Hornoveského potoka č. 3
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-027
ID toku: 10206945

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-044
ID toku: 10203378

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-026
ID toku: 10207206

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-026
ID toku: 10204473

 

Vodní tok PP Fryštáckého potoka v km 5,50
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-028
ID toku: 10203016

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-026
ID toku: 10194874

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-027
ID toku: 10206226

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-026
ID toku: 10202083

 

Vodní tok PP Fryštáckého potoka v km 4,70
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-032
ID toku: 10195354

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-026
ID toku: 10205946

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-026
ID toku: 10199224

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-044
ID toku: 10200026

 

Vodní tok LP Hornoveského potoka č. 11
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-027
ID toku: 10194186