POVODŇOVÝ PLÁN města Fryšták

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/1000248/2017; ze dne 29. 11. 2017
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM067451/2017-419/To; ze dne 10. 11. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: MMZL 160786/2017 OŽaZ; ze dne 17. 01. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 15. 11. 2017
offline verze 15. 11. 2017
digitalizovaná verze 15. 11. 2017
databáze POVIS 15. 11. 2017
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i