Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území města Hejnice je při povodni ohrožováno zhruba 99 budov, které trvale obývá zhruba 248 obyvatel. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území města Hejnice - agregované

 

Ohrožené objekty na území města Hejnice

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru města se nachází ohrožující objekt v podobě Čistírny odpadních vod v severozápadní části intravilánu, které by mohlo být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).
Ohrožující objekty na území města Hejnice
Kontaminovaná místa na území města Hejnice

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Hejnice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na městském úřadě Hejnice u předsedy povodňové komise města.