Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi města zřizuje rada města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Nádražní 521, 463 62 Hejnice
Tel.: 482 322 211
E-mail: info@mestohejnice.cz
nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant
Tel: 602 101 627
Fax: 482 312 053
E-mail: mesto@mu-frydlant.cz
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec
Tel.: 606 700 772
Fax: 485 226 444
E-mail: povoden@kraj-lbc.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.