Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Hejnice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Závod Jablonec nad Nisou, Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou

Přímý výkon správy toku:
Provozní středisko Liberec, Blahoslavova 505, 460 05 Liberec
Ing. Pavel Šenk
Tel.: 606 643 425
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Hejnice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Smědá 10100084 2-04-10-005
2-04-10-003
2-04-10-001
Kamenice 10100112 1-05-01-058
Libverdský potok 10103877 2-04-10-006
Bezejmenný vodní tok 10184798 2-04-10-005
Bezejmenný vodní tok 10218625 1-05-01-068
Bezejmenný vodní tok 10184677 2-04-10-001
Bezejmenný vodní tok 10184576 2-04-10-001

 

  •  Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.  
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Pracoviště:
Pracoviště Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Příslušný správce VT na území města:
Ing. Ondřej Černohouz
Tel.: 956 953 292, 725 627 764
E-mail: ondrej.cernohouz@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Hejnice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Sloupský potok 10184811 2-04-10-008
Jedlová 10180786 1-05-01-061
Černý potok 10184739 2-04-10-004
Malý sloupský potok (B. Štolpich) 10184826 2-04-10-009
Bílý potok 10184723 2-04-10-003
Bílá Smědá 1018603 2-04-10-001
Bezejmenný vodní tok 10184789 2-04-10-005
Přítok Smědé z Ořešníku 10184785 2-04-10-005
Přítok Bílé Desné ze Hřebenek 10180975 1-05-01-068
Černá říčka 10184776 2-04-10-004
Přítok Smědé z Ořešníku 10184783 2-04-10-005
Přítok Smědé SZ od Smědavské hory 10184683 2-04-10-001
Bezejmenný vodní tok 10180667 1-05-01-058
Přítok Černého p. od Rozmězí 10184749 2-04-10-004
Bezejmenný vodní tok 10180685 1-05-01-059
Bezejmenný vodní tok 10184768 2-04-10-004
Bezejmenný vodní tok 10184814 2-04-10-008
Od Vlčí Louky 10184621 2-04-10-001
Bezejmenný vodní tok 10184819 2-04-10-008
Přítok Malého Sloupského p. od Svinského čela 10184844 2-04-10-009
Bezejmenný vodní tok 10184755 2-04-10-004
Přítok Smědé S od Smědavské hory 10184673 2-04-10-001
Bezejmenný vodní tok 10184821 2-04-10-008
Bezejmenný vodní tok 10184679 2-04-10-001
Bezejmenný vodní tok 10184800 2-04-10-005
Přítok Smědé SV od Smědavské hory 10184651 2-04-10-001
Bezejmenný vodní tok 10184842 2-04-10-009
Z Vlčí Louky 10184618 2-04-10-001
Bezejmenný vodní tok 10391625 2-04-10-008
LP č.2 č.2/2 10391627 2-04-10-008
JV od Smědavské hory 10184635 2-04-10-001
Bezejmenný vodní tok 10184837 2-04-10-009
Bezejmenný vodní tok 10184656 2-04-10-001
Bezejmenný vodní tok 10184820 2-04-10-008
Bezejmenný vodní tok 10184815 2-04-10-008
LP č.10 č.10/1 101391558 2-04-10-001
Přítok Malého Sloupského p. S od Svinského čela 10184848 2-04-10-009
Přítok Malého Sloupského p. V od Ptačích vrchů 10184833 2-04-10-009
Přítok Smědé SV od Smědavské hory 10184655 2-04-10-001
Bezejmenný vodní tok 10184766 2-04-10-004
Bezejmenný vodní tok 10184847 2-04-10-009
Přítok Černého p. pod Hejnickým vrchem 10184775  2-04-10-004 
Přítok Malého Sloupského p. SV od kóty 836 10184827 2-04-10-009
Bezejmenný vodní tok 10184828 2-04-10-009
Bezejmenný vodní tok 10180788 1-05-01-061

 

  • Vodní toky bez určeného správce (delší než 0,5 km)

 

Název vodního toku IDVT ČHP Správcovství ř. km
Bezejmenný vodní tok 14001172 2-04-10-008 0.000 - 1.225
Bezejmenný vodní tok 10184824 2-04-10-008 0.000 - 0.868
Bezejmenný vodní tok 10184794 2-04-10-005 0.000 - 0.567