Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Nádražní 521, 463 62 Hejnice
Tel.: 482 322 211
E-mail: info@mestohejnice.cz
nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 Frýdlant
Tel: 488 886 111
E-m
ail: mesto@mu-frydlant.cz

Vodoprávní oddělení - Ing. Hana Kunclová
Tel: 488 886 904
E-mail: 
hana.kunclova@mu-frydlant.cz
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
Tel: 485 226 111
E
-mail: info@kraj-lbc.cz

Oddělení vodního hospodářství - Ing. Karel Pop
Tel.: 485 226 423
Email: karel.pop@kraj-lbc.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra