Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce) Adresa Telefon Mobil
Jaroslav Demčák Starosta Ferdinandov 636, 463 62 Hejnice 482 322 212 777 682 274

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci města nebo JSDH) Adresa Telefon Mobil
Jaroslav Demčák Starosta Ferdinandov 636, 463 62 Hejnice 482 322 212 777 682 274
Jiří Šimon Velitel hasičů Nádražní 366, 463 62 Hejnice  

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
Hasičská cisterna Man, Hasičský vůz Land Rover Defender, Hasičská PV3S, Hasičská cisterna T815 CAS Velitel JSDH Nádražní 366, 463 62 Hejnice
Zetor Proxima, Zetor 7245, NA Iveco, NA Gazelle Jaroslav Demčák Ferdinandov 636, 463 62 Hejnice

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území města Hejnice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
MÚ Hejnice Shromáždění Nádražní 521 Jaroslav Demčák -- --
Kino Ubytování Jizerská 3 Jaroslav Demčák 150 0
Základní škola Ubytování Lázeňská 406 Jan Kašpar 200 200

 

Zásobování

Nouzové zásobování potravinami na území města Hejnice

Subjekt Adresa

Potraviny HZ

Nádražní 366, 463 62 Hejnice
Potraviny Měděnka Jizerská ulice, 463 62 Hejnice

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Telefon
Frýdlantská vodárenská společnost, a. s. Zahradní 768, 464 01 Frýdlant 482 312 122
721 852 404 (při havárii mimo pracovní dobu)