Hladinoměry - Kamenný Újezd

Hrádek

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ leží na území města Rokycany, v jeho místní části Hrádek. Nachází se na mostě na ulici U Koupaliště. Platnost SPA je po vodní dílo Klabava. 

Kamenný Újezd

Hlásný profil kategorie C provozuje obec Kamenný Újezd a nachází se na mostní konstrukci na místní komunikaci u obecního úřadu. Jedná se o vodočetnou lať s vyznačenými stupni povodňové aktivity. Obec dále informuje město Rokycany.

Klabava pod VD

Hlásný profil kategorie C ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, umístěný pod vodním dílem Klabava.

Veselá (Pekelský potok)

Hlásný profil je umístěn na mostní konstrukci přes Pekelský potok v obci Veselá. Profil je vybaven manometrickou sondou s automatickým přenosem dat. Profil je dále doplněn o vodočetnou lať s vyznačenými stupni povodňové aktivity. Obec dále informuje město Rokycany a dále ORP Rokycany.