Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik
Správce:
Povodí Vltavy, s. p., Holečkova 8, 150 24 Praha 5
Závod Berounka, Denisovo nábřeží 14,301 00 Plzeň

Přímý výkon správy toku:
Provozní úsek Klabava a Úslava, Denisovo nábřeží 14,301 00 Plzeň
Kontaktní osoba: Jiří Pacolt, tel.: 377307351, e-mail: pacolt@pvl.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Vltavy, státní podnik spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Kamenný Újezd, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Klabava
Číslo hydrologického pořadí: 1-11-01-022
ID toku: 10100060

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-11-01-021
ID toku: 10280353

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov

Pracoviště:
Územní pracoviště Berounka v Plzni

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Kamenný Újezd, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-11-01-021
ID toku: 10270701

 

  • Vodní toky bez určeného správcovství
Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-11-01-022
ID toku: 10262286