Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Kamenný Újezd 18, 337 01 Rokycany
Tel.: 371 722 331, 724 162 531
E-mail: starosta@kamennyujezd.cz
Masarykovo náměstí 1, 337 01 Rokycany
Tel: 371 706 111
Fax: 371 706 115
E-mail: epodatelna@rokycany.cz

Vodohospodářství - Jana Melková
Tel: 371 706 248
E-mail: jana.melkova@rokycany.cz
P.O. BOX 313, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Tel.: 377 195 111
E-mail: posta@plzensky-kraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra