Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Jarmila Vaňourková Kamenný Újezd 38, 337 01 Rokycany 371 727 210
Zdeněk Zimčík Kamenný Újezd 193, 337 01 Rokycany --
Radek Želina Kamenný Újezd 93, 337 01 Rokycany --

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Jarmila Vaňourková Kamenný Újezd 38, 337 01 Rokycany 371 727 210
Zdeněk Zimčík Kamenný Újezd 193, 337 01 Rokycany --
Radek Želina Kamenný Újezd 93, 337 01 Rokycany --

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
Avie A 30K, 2x Multicár M Obec Kamenný Újezd Kamenný Újezd 18, 337 01 Rokycany

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Kamenný Újezd

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Sál obecního úřadu Místo ubytování Obec Kamenný Újezd 18, 337 01 Rokycany Vaňourková Jarmila

371727210

80 --
Restaurace Pod jasanem Místo stravování Obec Kamenný Újezd 18, 337 01 Rokycany Vaňourková Jarmila,
Želina Radek
371727210 -- 50