Hladinoměry - Koryčany

Koryčany (Kyjovka)

Hlásný profil Koryčany kat. C (Kyjovka) je umístěn na silničním mostě přes řeku Kyjovku na silnici č. 43233 ve směru na Blišice. Jedná se o vodočetnou lať s vyznačenými stupni povodňové aktivity. Profil je směrodatný pro město Koryčany a dále pro obce ležící na vodním toku Kyjovka pod městem. Náhradní pozorování za povodně zajišťuje jednotka SDH. Město dále informuje obce Mouchnice, Nemotice a Snovídky a dále ORP Kroměříž.

Koryčany nad přehradou (Kyjovka)

Hlásný profil kat. B ve správě Povodí Moravy, s. p. se nachází nad vodní nádrží Koryčany.

Koryčany pod přehradou (Kyjovka)

Automatický hladinoměr kategorie A ve správě Povodí Moravy, Brno. Umístění na pravém břehu řeky Kyjovky, cca 150 metrů pod hrází VD Koryčany. Provozovatelem je Povodí Moravy, s. p.

Koryčany (Stříbrník)

Hlásný profil kat. C ve správě města Koryčany. Ultrazvukové hladinoměrné čidlo umístěné na potoku Stříbrník (který je levostranným přítokem řeky Kyjovky) na parcelním čísle 461/4, poblíž č. p. 223. Čidlo je umístěno na mostní konstrukci na 4 m dlouhé konzoli. Profil je vybaven automatickým přenosem dat a vodočetnou latí. Hlásný profil monitoruje městská policie a jednotka SDH. Město dále varuje obec Mouchnice a obce Nemotice a Snovídky, které se nachází na řece Kyjovce pod městem a ORP Kroměříž.