Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území města Koryčany je při povodni ohrožováno zhruba 5 budov s číslem popisným, ležících v záplavovém území řeky Kyjovky. Jedná se o 4 průmyslové objekty a jeden autokemp. Tyto nemají přihlášeny žádné trvale bydlící obyvatele, ale každý den se tam vyskytují zaměstnanci, respektive rekreanti, kteří mohou být potenciálně ohroženi povodňovou situací. Celkově se jedná o zhruba 81 obyvatel (při plném obsazení všech objektů). Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území města Koryčany - agregované

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodního toku Kyjovka na území města se nachází objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). V povodí toku Mochnický potok se nachází kontaminované míso - skládka komunálních odpadů. »
Ohrožující objekty na území města Koryčany
Kontaminovaná místa na území města Koryčany

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Koryčany.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na městském úřadě Koryčany u předsedy povodňové komise města.