POVODŇOVÝ PLÁN města Koryčany

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR952/212/2015; ze dne 23. 02. 2015
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM01107/2015-219/MC; ze dne 20. 01. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kroměříž, Odbor životního prostředí
Č. j.: MeUKM/003720/2015/Vod ; ze dne 20. 01. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 19. 06. 2019
offline verze 19. 06. 2019
digitalizovaná verze 19. 06. 2019
databáze POVIS 19. 06. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i