Hydrologické údaje

Základní hydrologické údaje na území města Koryčany

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Koryčany a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Řeka Kyjovka (taktéž nazývaná Stupava) se nachází na jižní Moravě. Je levostranným přítokem řeky Dyje. Její pramen se nalézá v pohoří Chřiby, na jižním svahu kopce Vlčák (561 m n. m.) v nadmořské výšce 512 m n. m. nedaleko od obce Stará Huť. Spolu se svými přítoky odvodňuje povodí o velikosti 665,8 km2. Průměrný průtok řeky u jejího ústí je cca 1,09 m3.

 

Vodní toky na území města Koryčany

 

Hydrologické charakteristiky profilu VD Koryčany, Kyjovka (kat. A, č. 402)

Profil VD Koryčany (Kyjovka) (č. 305)
Plocha povodí [km2] 27,61
Průměrný roční průtok [m3/s] 0,00708
Průměrný roční stav [cm] 21
N-leté průtoky [m3/s]
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
2,40 7,80 11,50 25,00 33,00

 

Základní údaje o vodních dílech na území města Koryčany

Přehled vodních dílech na území města Koryčany naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území města Koryčany se nachází v severovýchodní části na toku Kyjovka vodní nádrž II. kategorie - VD Koryčany, kterou spravuje Povodí Moravy, s. p. Tato vodní nádrž má zpracovaný manipulační řád, který byl schválen Krajským úřadem Zlínského kraje, OŽP  v březnu 2009.