Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Koryčany a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce: Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště
Tel: 572 552 716
E-mail: sekretariatZSM@pmo.cz

Přímý výkon správy toku:
Provoz Koryčany: Masarykova 850, 768 05 Koryčany
Vedoucí provozu: Ing. Boukal Karel
Tel.: 573 376 136

E-mail: provozkorycany@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Koryčany, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Kyjovka (Stupava) 10100029 4-17-01-068
Lískovecký p. 10189535 4-17-01-068
bezejmenný tok 10202725 4-17-01-068
bezejmenný tok 10190853 4-17-01-070

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, Brno, 602 00
Tel.: 956 952 111
E-mail: ost52@lesycr.cz


Příslušný správce: 
Václav Chytka
Tel.: 725 257 343, 956 952 211
E-mail: vaclav.chytka@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Koryčany, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Kratinka 10197221 4-17-01-071
Stříbrník 10201157 4-17-01-068
PP Kyjovky v km 77,7 10193512 4-17-01-068
Bezejmenný tok 10203309 4-17-01-068
LP Kyjovky v km 76,4 10200197 4-17-01-068
PP Kyjovky v km 74,6 10189305 4-17-01-068
Bezejmenný tok 10186987 4-17-01-068
LP Kyjovky v km 73,4 10201777 4-17-01-068
Jestřabický p. 10205892 4-17-01-071
LP Hruškovice v km 22,9 10207513 4-17-01-081
LP Stříbrníku v km 1,6 10194455 4-17-01-068
Bezejmenný tok 10205140 4-17-01-071
PP Kyjovky v km 78,9 10204504 4-17-01-068
PP Kyjovky v km 76,3 10193640 4-17-01-068
LP Kyjovky v km 78,3 10187528 4-17-01-068
LP Kyjovky v km 76,9 10194761 4-17-01-068
Bezejmenný tok 10189133 4-17-01-068
LP Stříbrníku v km 3,5 10201272 4-17-01-068
LP Kratínky 10194098 4-17-01-071
LP Kyjovky v km 77,7 10185786 4-17-01-068
PP LP Kyjovky v km 76,9 10189898 4-17-01-068
LP Kratínky 10203232 4-17-01-071
LP Kyjovky v km 77,6 10202339 4-17-01-068
Bezejmenný tok 10197126 4-17-01-068
PP LP Kyjovky v km 76,9 10198829 4-17-01-068
LP PP Kyjovky v km 77,7 10190152 4-17-01-068
přítok 01 Lískoveckého p.a 10200290 4-17-01-068
PP Kyjovky v km 74,9 10198583 4-17-01-068
LP LP Kyjovky v km 76,4 10186797 4-17-01-068

 

  • Vodní toky ve správě Sportovního rybářství Jestřabice
Správce:
Sportovní rybářství Jestřabice, spol. s r.o.
Jestřabice 52, 768 05 Koryčany
Tel. 602 832 077, 606 235 010
Email: ryby@jestrabice.cz, rezervace.ryby@jestrabice.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok 10208219 4-17-01-071

 

  • Vodní toky ve správě města Koryčany
Správce:
Město Koryčany
Náměstí 401, 768 05 Koryčany
Tel.: 573 500 999
E-mail: mesto@korycany.cz

Referent životního prostředí

Prokeš Josef
Tel.: 573 500 984, 602 670 706
E-mail: prokes@korycany.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok 10186059 4-17-01-068

 

  • Vodní toky bez určení správce

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km bez určení správce na území města Koryčany. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok 10202658 4-17-01-071
Bezejmenný tok 10197602 4-17-01-071