Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce  Adresa (neveřejné) Telefon Mobil (neveřejné)
Alena Vaňková Referent kanceláře starosty a tajemníka  573 500 999 

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce  Adresa (neveřejné) Telefon Mobil (neveřejné)
Petr Kosíř člen rady  
Marek Vrba Člen JPO II Koryčany – velitel družstva  723 301 123 
Miroslav Tiefenbacher Člen JPO II Koryčany - strojník  739 487 662  

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon (neveřejné)
autobus (5x) KRODO-BUS - autobusová doprava Skopalíkova 2385, 767 17 Kroměříž
Nakladač čelní, traktor + vlek Salix - Ing. Budík Miroslav --
Nakladač čelní, nosič kontejnerů, traktor + vlek Město Koryčany Nádražní 520, 768 05 Koryčany
Nákladní vozidla, kolový bagr Luděk Válek Mouchnice 41, 683 33 Nesovice

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území města Koryčany

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon(neveřejné) Ubyt. kap.
Strav. kap.
Náměstí před radnicí shromáždění Náměstí 401 -- -- --
Základní škola ubytování Masarykova 161 Mgr. Vlastimil Jansa 83 --
Penzion Domov ubytování Masarykova 159 Ing. Jaroslav Schulz, CSc. 39 --
Hipocentrum ubytování Zámecká 432 PaedDr. Stela Dolínková  50 --
ZŠ Střílky ubytování Koryčanská 47 Mgr. Martina Raiserová  50  --
Školní jídelna ubyt. a strav. Nádražní 110 Marcela Peclová 50 200

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Potraviny Loučka Náměstí 107, 768 05 Koryčany Jiří Loučka 573 376 146

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Telefon
VaK Kroměříž a.s. Kojetínská 3666/64, Kroměříž 767 01 607 993 244
VaK Hodonín a.s. Purkyňova 2933/2, Hodonín 695 11 800 800 825