Hladinoměry - Frýdlant nad Ostravicí

Čeladná (Čeladenka)

Hlásný profil kategorie B ve správě Povodí Odry, s.p. leží na ř.km 7.52 toku Čeladenky. 

Frýdek-Místek (Ostravice)

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ Ostrava je umístěn na levém břehu řeky za bývalou Lembergerovou tkalcovnou, poblíž mostu J. Opletala. Centrem automatického sběru dat je RPP ČHMÚ Ostrava a VHD Povodí Odry, státní podnik v Ostravě. Úsek platnosti SPA je od lokality pod Čeladenkou po soutok s Olešnou.

Frýdlant nad Ostravicí (Bahno)

Vodoměrná stanice je umístěna na silničním mostě při křížení ulic Nerudova a Janáčkova, přes vodní tok Bahno na soutoku s Hutným potokem.

 

Frýdlant nad Ostravicí (Hutný p.)

Vodoměrná stanice je umístěna na mostním objektu p. č. 4337/1. Provozovatelem profilu je Správa silnic Moravskoslezského kraje. 

Frýdlant nad Ostravicí (Ostravice)

Hladinoměr kat. C provozovaný městem je umístěný na mostu za soutokem s Čeladenkou, která významně ovlivňuje vodní stav. Most je součástí pěší komunikace směřující od městské části Nová Dědina do Nové Vsi, před jezem Nová Dědina (km 36,9). Platnost SPA od hlásného profilu až po hlásný profil kat. A č. 283 – Frýdek-Místek.

Janovice (Bystrý p.)

Hlásný profil kat. C provozovaný obcí Janovice je umístěn na mostu u č. p. 290 v místní části Bystré. Stanice je vybavena automatickým přenosem dat a metrovou vodočetnou latí. V případě dosažení SPA zasílá varovné SMS zprávy.

Janovice (Říčka)

Hladinoměrné čidlo kat. C se nachází u domu s č. p. 62 v obci Janovice. Provozovatelem stanice je obec Janovice. Profil je vybaven automatickým přenosem dat a dvoumetrovou vodočetnou latí.

Kunčice pod Ondřejníkem-dolní (Tichávka)

Hladinoměrná stanice se nachází v dolní části obce na vodním toku Tichávka. Hodnoty SPA jsou platné v celé obci Kunčice pod Ondřejníkem a obci Tichá. 

Kunčice pod Ondřejníkem-horní (Tichávka)

Hladinoměrná stanice se nachází v horní části obce na vodním toku Tichávka. Hodnoty SPA jsou platné v celé obci Kunčice pod Ondřejníkem. 

Kunčice pod Ondřejníkem-střed (Tichávka)

Hladinoměrná stanice se nachází ve střední části obce na vodním toku Tichávka. Hodnoty SPA jsou platné v celé obci Kunčice pod Ondřejníkem. 

Metylovice (Metylůvka)

Hladinoměrná stanice obce Metylovice - Metylůvka se nacházela na levém břehu říčky Metylůvky v centrální části obce. Stanice byla situována za autobusovou zastávkou na betonovém zpevnění břehu. Hladinoměrná stanice byla obcí Metylovice demontována.

Metylovice (Olešná)

Hladinoměrná stanice obce Metylovice - Olešná byla vybudována na mostní konstrukci nad tokem Olešná v jihozápadní části obce Metylovice. Stanice byla vzdálena cca 1 km od soutoku s Metylůvkou. Hladinoměrná stanice byla obcí demontována.

Ostravice (Stříbrník)

Hladinoměrné čidlo se nachází na silničním mostu přes tok Stříbrník, severozápadně od centra obce Ostravice. Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Správcem a provozovatelem hladinoměru je obec Ostravice. Obec dále varuje město Frýdlant nad Ostravicí a příslušné ORP Frýdlant nad Ostravicí.

Pržno (Rzavý potok)

Hlásný profil kat. C (UV sonda a vodočetná lať) je nainstalován na mostní konstrukci pod soutokem vodních toků Rzavý a Plavárenský potok v severní části obce Pržno (u č.p. 142). Profil monitoruje hlídková služba obce. Data z čidla jsou automaticky přenášena. Stanice také zasílá varovné SMS zprávy předsedovi PK obce, veliteli JPO5 a starostovi SDH. Příjemcem zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je OÚ Pržno, který dále varuje obec Bašku a statutární město Frýdek-Místek, které se nachází níže na vodních tocích a také informuje příslušné ORP (Frýdlant nad Ostravicí).

Staré Hamry (Ostravice)

Hlásný profil kategorie B ve správě ČHMÚ se nachází 550 m nad mostem přes Ostravici nad koncem vzdutí přehrady Šance, levý břeh.

VD Šance (Ostravice)

Hlásný profil kat. A se nachází v severozápadní části obce Staré Hamry cca 500 m pod hrází vodní nádrže Šance. Profil je osazen hladinovým a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: Staré Hamry – soutok s Čeladenkou. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava.