Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území SO ORP Frýdlant nad Ostravicí a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

 

  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101 / 49, 701 26 Ostrava

Přímý výkon správy toku:
Závod Frýdek-Místek, VHP Frýdek-Místek
Horymírova 2347, 738 01 Frýdek-Místek

Vedoucí provozu: Čestmír Svobodník
Tel.: 558 442 902
E-mail: frydek_mistek.vhp@pod.cz

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 5 km. Správa vodních toků Povodí Odry, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území SO ORP Frýdlant nad Ostravicí, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny dle délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Ostravice 10100051

2-03-01-007 / 009 / 011 / 015 / 017 / 025 / 027

Olešná 10100297 2-03-01-058
Tichávka (ř.km 0.000 - 11. 345) 10100714 2-01-01-134
Bílá Ostravice 10101039 2-03-01-001 / 003 / 005
Baštice 10100758 2-03-01-032
Černá Ostravice 10101081 2-03-01-006
Řečice 10101202 2-03-01-012 / 014

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku: 
ST – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek
Ing. Miroslav Kahánek, tel.: 956 951 210, e-mail: ost51@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území SO ORP Frýdlant nad Ostravicí:
Rajon 109 - správce toků Jan Evják, DiS.
Tel.: 725 879 729, 956 951 211
E-mail: jan.evjak@lesycr.cz

Rajon - správce toků Ing. Jana Tomečková (Metylovice, Pržno a Janovice)
Tel.: 956 951 214, 724 523 965
E-mail: jana.tomeckova@lesycr.cz

Rajon - správce toků Mgr. Martin Schönwälder (Kunčice pod Ondřejníkem)
Tel.: 956 951 218, 725 257 574
E-mail: martin.schonwalder@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 5 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území SO ORP Frýdlant nad Ostravicí, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny dle délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
 Čeladenka 10100419   2-03-01-020 / 022 / 024 /025
 Bystrý potok 10212671  2-03-01-028
 Frýdlantská Ondřejnice 10211150  2-03-01-023 / 027 
 Satina 10217346   2-03-01-026
 Říčka 10211270   2-03-01-029 
 Smradlava 10213917   2-03-01-004 
 Červik 10102384   2-03-01-008
 Velký potok 10102674   2-03-01-010
 Sibudov 10210628  2-03-01-027
 Řasník 10210044   2-03-01-018 

 

  • Vodní toky ve správě obce Kunčice pod Ondřejníkem
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 5 km.

Název vodního toku IDVT            ČHP
 Tichávka (ř.km 11.345 - 13.406) 10100714  2-01-01-134