POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Frýdlant nad Ostravicí

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: POD/08770/2020/922/45; ze dne 02. 06. 2020
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR951/002604/2020; ze dne 19. 06. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Č. j.: MSK 80008/2020; ze dne 02. 01. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 25. 06. 2020
offline verze 25. 06. 2020
digitalizovaná verze 25. 06. 2020
databáze POVIS 25. 06. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i