Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádají Povodňové komise jednotlivých obcí Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Frýdlant nad Ostravicí.

Do doby uzavření silnic usměrňují dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci Povodňové komise dotčených obcí.

Osoby na území dotčených obcí budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Místa dopravních omezení a stanovené objízdné trasy na území SO ORP Frýdlant nad Ostravicí. »
Místa dopravních omezení na území SO ORP Frýdlant nad Ostravicí:

Silnice I. třídy:

  • I/56 v obci Bílá
  • I/56 v obci Ostravice


Silnice II. třídy:

  • II/483 v obci Kunčice pod Ondřejníkem

Silnice III. třídy a další komunikace:

  • III/48312 v obci Čeladná
  • III/483 v obci Čeladná
  • III/48416 v obci Metylovice
  • III/48425 v obci Pržno
  • III/48418 ve městě Frýdlant nad Ostravicí
  • v ulici Nová Dědina ve městě Frýdlant nad Ostravicí
  • místní komunikace v obci Janovice
Dopravní omezení na území ORP Frýdlant nad Ostravicí
Objízdné trasy na území ORP Frýdlant nad Ostravicí
Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu SO ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.