Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.

Evidenční list hlásného profilu kategorie A VD Šance (Ostravice)

Evidenční list hlásného profilu kategorie B Staré Hamry (Ostravice)

Evidenční list hlásného profilu kategorie B Čeladná (Čeladenka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Frýdlant nad Ostravicí (Ostravice)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Frýdlant nad Ostravicí (Bahno)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Frýdlant nad Ostravicí (Hutný p.)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Janovice (Bystrý p.)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Janovice (Říčka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Kunčice pod Ondřejníkem - dolní (Tichávka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Kunčice pod Ondřejníkem - střed (Tichávka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Kunčice pod Ondřejníkem - horní (Tichávka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Metylovice (Metylůvka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Metylovice (Olešná)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Ostravice (Stříbrník)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Pržno (Rzavý p.)