Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů v jednotlivých obcích SO ORP Frýdlant nad Ostravicí srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Řada ohrožených objektů leží v oblastech u vodních toků bez vyhlášeného záplavového území, případně je ohrožována přívalovými povodněmi.

Na území SO ORP Frýdlant nad Ostravicí bylo během terénního šetření během realizace projektu zjištěno, že ohrožených obyvatel je aktuálně přes 642. Tato hodnota se bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obcí ». Při zvláštní povodni může být ohroženo minimálně dalších 2 700 osob. Objekty ohrožené zvláštní povodní na vodním díle Šance jsou zobrazeny v mapové prohlížečce. 
Ohrožené objekty na území SO ORP Frýdlant nad Ostravicí

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků se nachází několik ohrožujících objektů, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). »
Ohrožující objekty, kontaminovaná místa a seznam ČOV v jednotlivých obcích SO ORP Frýdlant nad Ostravicí jsou vypsány v následujících tabulkách.
Kontaminovaná místa na území SO ORP Frýdlant nad Ostravicí
Ohrožující objekty na území SO ORP Frýdlant nad Ostravicí
Seznam ČOV a dalších ohrožujících objektů na území SO ORP Frýdlant nad Ostravicí
Název                       Odkaz do mapy
Čerpací stanice LPG Frýdlant nad Ostravicí »
Čerpací stanice PHM Benzina Frýdlant nad Ostravicí »
Čerpací stanice PHM TONAMO Frýdlant nad Ostravicí »
ČOV Frýdlant nad Ostravicí »
Rozvodna distrib. soustavy 123/23 kV Frýdlant nad Ostravicí »
ČOV Kunčice pod Ondřejníkem »
Průmyslové objekty Metylovice »
ROBUX JK Ostravice »
Frýdlantská zemědělská, a.s. středisko Ostravice »
Čerpací stanice PHM Čepro Euro Oil Ostravice »
ČOV Ostravice »
Pila Mališ Pržno »
THERMA F-M Pržno »
DUVAS-UNI Pržno »

 


Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu SO ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 


Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem dané obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán příslušné obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem příslušné obce.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na úřadu příslušné obce.