Hladinoměry - Ostrov

Ostrov (Hrádecký potok)

Hlásný profil kat. C spravovaný městem Příbramí je umístěn pod soutokem Hrádeckého a Ostrovského potoka u č. p. 26, odečet se nachází na levém břehu.

Ostrov (Vranečský potok)

Hlásný profil kat. C je ve správě obce. Umístěn je na mostním objektu na parcele 193.