Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Ostrov a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik
Správce:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Přímý výkon správy toku:
PS8 Otava Závodu Horní Vltava, U Sv. Markéty 214, 386 01 Strakonice
Jan Mašek - správce vodních toků na území obce, tel.: 383 321 817, e-mail: jan.masek@pvl.cz
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Vltavy, státní podnik, spravuje tyto vodní toky. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Hrádecký potok 10267503 1-08-04-049
* 10270387 1-08-04-049
*
10254207 1-08-04-049
* 10281300 1-08-04-049
* 10261896 1-08-04-049