POVODŇOVÝ PLÁN obce Ostrov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 59242/2018-122; ze dne 06. 11. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí
Č. j.: MeUPB 106500/2018/OZP/Wa; ze dne 10. 01. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 23. 11. 2018
offline verze 23. 11. 2018
digitalizovaná verze 23. 11. 2018
databáze POVIS 23. 11. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i