Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Nouzové zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce) Telefon
Petr Matějíček starosta 725 021 764
Ivo Dragoun místostarosta  

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce nebo JSDH)
Jiří Sýkora velitel JSDH
Pavel Svoboda strojník JSDH
Václav Siblík člen JSDH

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Kontaktní osoba
Avia speciál
ARO 4x4
plovoucí čerpadlo
motorová pila
žebřík 7,5 m
motorová stříkačka M12
Obec Ostrov Ostrov 24 Jiří Sýkora

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Ostrov

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Obecní úřad Ostrov shromaždiště a nouzové ubytování Ostrov 24 Petr Matějíček 20 --

 

Nouzové zásobování

Nouzové zásobování pitnou vodou na území obce Ostrov

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon Forma zásobování
1. SčV, a.s. (člen skupiny Veolia) Novohospodská 93,
261 01 Příbram IX
zákaznická linka 800 111 322,
601 275 275
cisterny

Nouzové zásobování potravinami na území obce Ostrov

Subjekt Adresa
COOP Tochovice Tochovice 131, 262 81 Tochovice