Hladinoměry - Štěpánov

Hynkov (Morava)

Hlásný profil kategorie B je ve správě Magistrátu města Olomouce. Profil je umístěn na levém břehu vodohospodářského uzlu Hynkov - jez.

Lužice (Sitka)

Hladinoměrné čidlo obce se nachází na mostu přes tok Sitka (ř. km 10,05). Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemci zpráv o výšce hladiny jsou starosta obce Mgr. Jaroslav Žaluda  a velitel SDH Milan Soldán. Obec dále varuje město Štěpánov a také informuje příslušné ORP (Šternberk).

Štěpánov (Oskava)

Hlásný profil kategorie C je ve správě obce Štěpánov. Vodoměrná stanice hlásného profilu je umístěná na návodní straně silničního mostu nad obcí, poblíž místní části obce Liboš - Krnov. Úsek platnosti SPA je od hlásného profilu po místní část obce Benátky.