Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Horní 444/7, 783 13 Štěpánov
Tel.: 585 319 611, 724 179 844 (starosta)
E-mail: starosta@stepanov.cz
Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc 
Tel: 585 513 111   
E-mail: podatelna@olomouc.eu 

Odbor životního prostředí - RNDr. Loyka Petr, CSc. 
Tel: 588 488 310, 606 705 971 
E-mail: petr.loyka@olomouc.eu

Oddělení vodního hospodářství - Ing. Hana Zvoníčková
Tel: 588 488 320, 606 746 713
E-mail: hana.zvonickova@olomouc.eu
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc
Tel.: 585 508 630
E-mail: v.kubisova@kr-olomoucky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra