Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
František Klein 724 246 136

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Jan Škrla 725 136 700
Vojtěch Janíček 725 136 808
Radim Mikeš   723 028 828  

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
Zásahové vozidlo Citroen, kalová čerpadla, motorové pily, čluny, hasičské vybavení SDH obce + JSDH
Dolní 590, 783 13 Štěpánov

725 136 700

723 028 828

Zásahová jednotka hasičů AČR VÚ Štěpánov Nádražní, 783 13 Štěpánov 724 692 700

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Štěpánov

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
ZŠ obce Štěpánov Shromaždiště, nouzové ubytování a stravování Dolní 597, 783 13 Štěpánov Mgr. Karel Vacek 500 500
MŠ Sídliště Shromaždiště, nouzové ubytování Sídliště 555, 783 13 Štěpánov Bc. Dana Malasková 100 --

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
NS Hruška  Dolní 11, 783 13 Štěpánov    585 386 480

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
VHS Sitka Šternberk Vinohradská 2288/7, 785 01 Šternberk  Jaroslav Pudel  736 535 330