Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Štěpánov a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno 
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Přímý výkon správy toku:
Provoz Olomouc, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Tel.: 585 711 229
Vedoucí provozu: Josef Holásek, provozolomouc@pmo.cz, 585 711 229 

Úsekový technik: 
Zdeňka Mráková, mrakova@pmo.cz, 725 788 209
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Morava 10100003 4-10-03-015
Sitka 10100114 4-10-03-077
Oskava 10100064 4-10-03-064, 4-10-03-070
Říčí p. 10206477 4-10-03-069
Benkovský potok 10197340 4-10-03-018
Bezejmenný tok 10191823 4-10-03-015

   

  • Vodní toky, u nichž se správce neurčuje

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km, u nichž se správce neurčuje. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Kobylník 10189082 4-10-03-018
Bezejmenný tok 10195478 4-10-03-019
Bezejmenný tok 10206405 4-10-03-070
Bezejmenný tok 10207042 4-10-03-069
Bezejmenný tok 10199429 4-10-03-077
Bezejmenný tok 10201413 4-10-03-080
Bezejmenný tok 10190483 4-10-03-019
Bezejmenný tok 10193787 4-10-03-019
Bezejmenný tok 10207952 4-10-03-021