POVODŇOVÝ PLÁN města Štěpánov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM-38693/2018/5419; ze dne 06. 12. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Olomouce, Odbor ochrany
Č. j.: SMOL/043584/2019/OCHR/Fal; ze dne 15. 02. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 21. 10. 2022
offline verze 21. 10. 2022
digitalizovaná verze 21. 10. 2022
databáze POVIS 21. 10. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i